Zasady wymiarowe FEDEXs

Paczka standardowa to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni.

Zakwalifikujemy Twoją paczkę jako standardową, jeżeli żaden jej fragment nie będzie przekraczać wymiarów paczki standardowej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym.

Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg, a jej opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich i płaskich powierzchniach. Paczka, która ze względu na swoje przymioty, m.in. takie jak: wymiar, nieregularny kształt czy wrażliwa na uszkodzenia zawartość, nie może być sortowana za pomocą mechanicznego sortera - w wyniku konieczności manualnego traktowania - zostanie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.

Wymiary paczki standardowej : a + b ≤ 180 cm i a + c ≤ 180 cm

Paczka niestandardowa to każdy element będący paczką, którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

  • zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
  • z ostrymi bądź wystającymi elementami,
  • ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
  • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
  • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
  • o kształcie cylindrycznym lub owalnym,
  • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
  • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
  • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

Wycena paczek

FedEx wyceniamy paczki na podstawie większej z wag: rzeczywistej lub gabarytowej. Waga gabarytowa to wartość obliczana na podstawie wymiarów przesyłki. Ma ona zastosowanie dla przesyłek, które pomimo niskiej wagi mają dużą objętość. W przypadku nadania paczki niestandardowej koszt usługi wynosi pięciokrotność ceny usługi według odpowiednich przedziałów wagowych Cennika usług krajowych.

Wycena Twojej paczki na podstawie wagi gabarytowej nie wyklucza jednoczesnego naniesienia opłaty za obsługę paczki niestandardowej. Jeśli Twoja paczka nie może zostać zakwalifikowana jako standardowa, a jej waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena przesyłki zostanie wyliczona według wagi gabarytowej i doliczona zostanie do niej opłata za paczkę niestandardową. W trakcie doręczenia przesyłki zweryfikujemy wymiary i wagę przesyłki i na tej podstawie wyliczymy jej ostateczny koszt.

Nawet w przypadku kiedy kurier odbierze od nadawcy przesyłkę nie informując o jakichkolwiek zastrzeżeniach, w przypadku niezgodności zlecenia z rzeczywistą wagą lub kształtem przesyłki może później ( na etapie kontroli w magazynie nadawczym lub odbiorczym) zostać naliczona opłata za przesyłkę niestandardową lub wagę. Proszę pamiętać, ż kurier nie odpowiada za weryfikację wagi i wymiarów przesyłki.

Obliczania

Obsługa paczek

Wszystkie paczki doręczamy następnego dnia roboczego, zgodnie ze stawkami podanymi w Cenniku usług krajowych. Paczki o wadze do 30 kg doręczamy w serwisie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że paczka jest odbierana przez kuriera od drzwi nadawcy i doręczana do drzwi odbiorcy. Paczki o wadze większej niż 30 kg doręczamy w systemie „burta –burta”. Przesyłka jest odbierana poprzez załadunek z uzgodnionego z nadawcą miejsca, znajdującego się w pobliżu samochodu kuriera. Następnie kurier doręcza przesyłkę poprzez wyładowanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w miejscu dostępnym w pobliżu samochodu, uzgodnionym z odbiorcą. Dla przesyłek powyżej 50 kg wymagane jest zapewnienie przez nadawcę i odbiorcę narzędzi pozwalających na bezpieczny załadunek lub rozładunek paczki.

Pobierz instrukcję - zasady wymiarowe i wagowe FEDEX

tutaj

Bez umowy i zobowiązań - wysyłaj tanio kurierem FEDEX

Wyceń przesyłkę